Information
Lämna en kommentar

Om Talstegen

Författare: Ronald Alfredsson & Inga Sjödin.

Talstegen är en lärobok med övningar i muntlig färdighet och uttal. Boken vänder sig till dig som har studerat svenska som andra/främmande språk i ett par terminer och som vill bli säkrare i språket, framför allt när det gäller att uttrycka dig muntligt i olika sammanhang.

Boken är indelad i 15 kapitel varav de flesta tar upp en särskild genre. Man börjar med mer konkreta genrer och avslutar med abstrakta. Övningarna handlar t.ex. om att berätta, beskriva föremål och personer, förklara begrepp och processer, intervjua, göra jämförelser, presentera böcker hålla föredrag och argumentera.

Talstegen tar även upp exempel på vanliga samtalsfraser som du kan ha nytta av i kontakten med svenskar. Du får även träna på att tala oförberett och att hitta strategier för hur du kan omformulera dig när du saknar ett speciellt svenskt ord.

Uttalsövningar och uttalskommentarer finns i ett särskilt kapitel i slutet av boken och här läggs särskild vikt vid betoningens betydelse i svenskt tal. Arbetet med dessa övningar handlar bland annat om att bestämma vilka ord som bör betonas i en text för att innebörden ska bli tydlig och att lära sig uppfatta skillnader mellan olika accenter. Några enskilda ljud, som brukar vara svåra för utländska studerande, presenteras även.

Talstegen avslutas med ett repetitionsavsnitt med flervalsfrågor där du kan testa dina kunskaper.

Talstegen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

4 × 3 =