Alla inlägg taggade: Ronald Alfredsson

Om Talstegen

Författare: Ronald Alfredsson & Inga Sjödin. Talstegen är en lärobok med övningar i muntlig färdighet och uttal. Boken vänder sig till dig som har studerat svenska som andra/främmande språk i ett par terminer och som vill bli säkrare i språket, framför allt när det gäller att uttrycka dig muntligt i olika sammanhang. Boken är indelad i 15 kapitel varav de flesta tar upp en särskild genre. Man börjar med mer konkreta genrer och avslutar med abstrakta. Övningarna handlar t.ex. om att berätta, beskriva föremål och personer, förklara begrepp och processer, intervjua, göra jämförelser, presentera böcker hålla föredrag och argumentera. Talstegen tar även upp exempel på vanliga samtalsfraser som du kan ha nytta av i kontakten med svenskar. Du får även träna på att tala oförberett och att hitta strategier för hur du kan omformulera dig när du saknar ett speciellt svenskt ord. Uttalsövningar och uttalskommentarer finns i ett särskilt kapitel i slutet av boken och här läggs särskild vikt vid betoningens betydelse i svenskt tal. Arbetet med dessa övningar handlar bland annat om att bestämma …